Skip links

Sứ mệnh & Tầm nhìn

Sứ mệnh

GreenHub tạo dựng nền tảng, kết nối cộng đồng và nguồn lực để thực hành lối sống xanh, sản xuất xanh và bảo tồn thiên nhiên

Tầm nhìn

Vì sự phát triển xanh của Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động

Ô NHIỄM NHỰA &
RÁC THẢI BIỂN

Tìm hiểu

KHÔNG
RÁC THẢI

Tìm hiểu

Kinh doanh bao trùm &
Nông nghiệp bền vững

Tìm hiểu

BẢO TỒN
THIÊN NHIÊN

Tìm hiểu
gh-full-color

Cùng hành động vì một Việt Nam Xanh

GreenHub tạo dựng nền tảng, kết nối cộng đồng và nguồn lực để thực hành lối sống xanh, sản xuất xanh và bảo tồn thiên nhiên.

Dự án

Hơn 19 dự án trong 4 lĩnh vực

Kết quả

GreenHub - Những con số tự hào

22

Địa bàn hoạt động
Tỉnh / Thành phố

110,200

Người trực tiếp
tham gia hoạt động

200

Đối tác &
Mạng lưới kết nối

298,000

Kg rác thải biển được
thu gom/tái sử dụng/tái chế

Tin tức

Các hoạt động mới nhất của GreenHub

Đối tác & Nhà tài trợ

Hơn 200 tổ chức & doanh nghiệp đã đồng hành cùng GreenHub

Explore
Drag